, ,
                   
 

-

: RedMan.
: 14187
   -

-

- https://www.youtube.com/watch?v=YuVQ0y2-gPo

- http://www.youtube.com/user/redmanssh...

- https://vk.com/redmanyt

, , . (FROST), (MrLololoshka), (BenderChat) , , , , , , . , , ;)

? !  © 2017